Aktualizacja cennika badań

Dnia 1 lipca 2021 roku nastąpiła zmiana cennika badań w punkcie poboru krwi

oraz usług wykonywanych przez personel medyczny.

Nowy cennik badań w punkcie poboru krwi -> Pobierz plik

Nowy cennik usług –> Pobierz plik