Aktualizacja cennika badań

Dnia 1 lipca 2021 roku nastąpiła zmiana cennika badań w punkcie poboru krwi oraz usług wykonywanych przez personel medyczny. Nowy cennik badań w punkcie poboru krwi -> Pobierz plik Nowy cennik usług –> Pobierz plik