DODATKOWE NUMERY TELEFONÓW

SPZPOZ w Komańczy uruchamia dodatkowe numery telefonów dla Pacjentów

W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemicznego SPZPOZ w Komańczy podjął działania prewencyjne w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce.
Tym samym, nasi pacjenci w chwili obecnej mogą skorzystać z tzw. teleporady, czyli konsultacji przez telefon

Dzięki teleporadom możemy ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu, którego jeśli zabraknie placówka zostanie zamknięta.

Zanim udacie się do przychodni zadzwońcie do naszej placówki. Podczas teleporady można uzyskać zalecenia dotyczące postępowania w chorobie, e-receptę, e-zwolnienie lub sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli jest taka konieczność.

Numery tel :

Gminny Ośrodek Zdrowia w Komańczy    13 46 77 012 lub 13 30 67 006

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi       13 46 78 275 lub 13 30 67 005


Pamiętaj aby nie wydłużać czasu oczekiwania innym na kontakt telefoniczny przed wykonaniem telefonu miej przygotowane: Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, NIP zakładu pracy w przypadku zwolnienia lekarskiego, wykaz potrzebnych leków oraz konkretnie sprecyzowane potrzeby.