Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy:

  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Komańczy, 38-543 Komańcza 161,
  • Telefon 13 46 77 012 lub 13 30 67 006
  • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi, 38-542 Rzepedź osiedle A 19,
  • Telefon 13 46 78 275 lub 13 30 67 005

email: spzpoz@poczta.onet.pl

www.komancza.wuti.pl