O nas

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Swoim zakresem obejmuje: podstawową opiekę zdrowotną, opiekę położniczo-ginekologiczną, otolaryngologiczną, opiekę pielęgniarki i położnej, rehabilitację, pielęgniarską opiekę długoterminową domową.Świadczenia medyczne wykonywane są zgodnie z harmonogramem z poszanowaniem godności i praw pacjenta.

Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

Poza godzinami pracy ośrodka zdrowia pacjenci mogą uzyskać pomoc lekarską w przypadkach nagłych w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej świadczonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku, ul. Kazimierza Wielkiego 4.

Adres jednostki:
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy
38-543 Komańcza 161

NIP
687-17-26-134

REGON
370517305

KRS
0000033668

tel.( 013 ) 467 70 12

Kierownik: mgr Katarzyna Domaradzka, tel (13) 46 77 006

Główny księgowy: mgr Ewa Szostak, tel (13) 46 77 311

lekarze POZ:
lek. med. Beata Zielińska
lek. pediatra Robert Roczniak
lek. med. Sebastian Friedrich
lek. med. Paweł Łobaza

poradnia otolaryngologiczna
lek. med. Igor Wójciak

poradnia położniczo-ginekologiczna
lek. Grzegorz Lasota

pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:
Ewa Myszczyszyn
Teresa Frej

pielęgniarki gabinetowe
Halina Szałęga
Krystyna Paciorek

położna środowiskowo-rodzinna:
Marta Bednarz

pielęgniarka opieki długoterminowej domowej
Krystyna Warcholak

pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania
Teresa Gosztyła

fizjoterapeuci
mgr Elżbieta Łajkosz-Gerent
mgr Edyta Dobosz

transport sanitarny
Roman Hrynio

sekcja gospodarcza
Krystyna Wolanin -Rudnicka
Agnieszka Daraż