Rekomendacje Fizjoterapii

REKOMENDACJE DO PROWADZENIA FIZJOTERAPII
AMBULATORYJNEJ SPZPOZ W KOMAŃCZY
W STANIE EPIDEMII !

Zasady ogólne:

W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja odbywa się tylko telefonicznie!

Podczas rozmowy telefonicznej fizjoterapeuta przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem.

Przy wejściu do budynku (lokalu), każdy pacjent oraz jego opiekun ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Po dezynfekcji następuje pomiar temperatury ciała każdej osoby wchodzącej.

Pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny) wypełnia i podpisuje przed każdą wizytą ankietę aktualizacyjną dotyczącą ryzyka zachorowania na covid -19.

Fizjoterapeuta oraz osoby współpracujące z nim podczas procesu leczenia muszą przed rozpoczęciem pracy każdego dnia wypełnić i podpisać ankietę dotyczącą ryzyka zachorowania na covid-19.

Obowiązkowo każdy pacjent musi posiadać jednorazową maseczkę i rękawiczki.

Grafik przyjmowania pacjentów musi być taki, aby nie doprowadzać do gromadzenia się pacjentów w poczekalni. Pacjent umawiany jest na konkretną godzinę. Odległość osób przebywających w jednym pomieszczeniu to minimum 2 m.

Umożliwia się pacjentowi (jego przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi faktycznemu) kolejnej dezynfekcji rąk przed wejściem do gabinetu i przy jego opuszczaniu.

Obecność osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych możliwa jest w wyjątkowych sytuacjach.

· Prosimy o punktualne przychodzenie na zabiegi na swoją konkretną godzinę ustaloną przy rejestracji!

· Zalecamy osobom po 60 r.ż. oraz bez względu na wiek , z obniżoną odpornością, towarzyszącymi przewlekłymi chorobami o przeniesienie zabiegów na późniejszy termin.

· Wszystkie nasze działania będą na bieżąco dostosowywane do etapu zaawansowania epidemii.

Przyjęcie pacjenta :

• W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez rejestrację stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2-obowiązuje zasadna odmowa udzielania świadczenia!

• W przypadku wywiadu epidemiologicznego ujemnego i braku objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) – stwierdzenie niskiego ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 Udzielenie świadczenia przy zachowaniu standardowych form ostrożności.

• Fizjoterapeuta zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, ich mycia zgodnie z obowiązującymi standardami.

• Fizjoterapeuta przeprowadza dezynfekcję sprzętu, stolików, biurek, klamek, lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady, zgodnie z procedurami wewnętrznymi.

• Przybory, aparatura medyczna i sprzęt, używane podczas fizjoterapii zostaną przed i po zakończeniu pracy z pacjentem zdezynfekowane.

Z wyrazami szacunku
mgr Elżbieta Łajkosz – Gerent
mgr Edyta Dobosz
Kierownik SPZPOZ w Komańczy
Katarzyna Domaradzka